Rabu, 10 September 2014

Kirab Budaya Kecamatan Godean tahun 2014

Kirab budaya dusun Semarangan dalam acara "Merti Desa se-kecamatan Godean"

tag: Kirab budaya kecamatan Godean 2014, kirab budaya Semarangan, foto-foto kirab budaya kecamatan Godean tahun 2014

Senin, 08 September 2014

Kirab budaya kecamatan godean 2014

Kirab budaya Semarangan dalam acara "Kirab budaya kecamatan Godean tahun 2014"